آدولف هیتلر پیشوای آلمان نازی و خونریزترین مرد تاریخ در طول زندگی سه بار عاشق شد. اولین تجربه ی عاطفی هیتلر به دوران جوانی زندگی او در اتریش برمی گردد. نام معشوقه ی اولش سوزی بود. سوزی دختری دهاتی و خجالتی بود. هیتلر هیچگاه به سوزی نرسید و به توصیه یکی از دوستانش که هیتلر تحت تاثیر او بود عمل کرد و برای زنده نگاه داشتن عشقش به سوزی او و محل زندگیش را ترک کرد.

دومین تجربه ی عاشقانه ی او مربوط به دوران فعالیت او در حزب نازی و قدرت یافتنش می شود. نام معشوقه ی دوم هیتلر “گلی” بود. گلی دختر خواهر ناتنی هیتلر بود. او که از سخت گیری های هیتلر و مراقبت های او به تنگ آمده بود دچار افسردگی شد و خودکشی کرد.

معشوقه ی سوم هیتلر “اوا براوان” بود.او سال ها دوست دختر هیتلر باقی ماند و فداکارانه با او خودکشی کرد. هیتلر و اوا براوان یک روز پیش از خودکشی ازدواج کردند.

هیتلر هرگز در انظار عمومی با او ظاهر نشد و در رفتن به برلین، اجازه همراهی به او نمی‌داد. براون در زندگی سیاسی هیتلر هیچ تاثیری نداشت.

در آوریل ۱۹۴۵ او بر خلاف خواست هیتلر به برلین رفت و برای ماندن تا هنگام مرگ، به او پیوست. هیتلر نیز در تصدیق وفاداری او، تصمیم به ازدواج با او گرفت و مراسمی برای ازدواج آنان در یک پناهگاه در ۲۹ آوریل برگزار شد. روز بعد به هنگام سقوط برلین و حکومت هیتلر، براون با مسموم کردن خود دست به خودکشی زد و هیتلر نیز برای خودکشی هم از سم و هم از شلیک گلوله استفاده کرد. جسد هیتلر و براون سوزانده شد.

درتصویر زیر اوا براوان آخرین معشوقه ی هیتلر را مشاهده می کنید
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s