آمار زنان گمشده چینی به ۴۴ میلیون نفر می رسد

 در نبردهای مسلحانه سراسر جهان ۳۰۰ هزار سرباز کودک در حال جنگیدن هستن

هر انگلیسی روزانه بطور متوسط ۳۰۰ بار در محوطه تحت پوشش دوربین های مدار بسته قرار میگیرد

سالانه ۸۶ میلیون نفر به جمعیت جهان اضافه می شود؟

رود دجله به خلیج فارس میریزد؟

 خلیج فارس ۵۰۰ هزار سال قدمت دارد؟

وزن کوه یخی متوسط الحجم ۲۰ میلیون تن است؟

1300کره زمین در سیاره مشتری جای می گیرد؟

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s