نيروي هوايي آمريكا ماده شفاف و مستحكمي توليد كرده كه قادر است در برابر گلوله‌هايي كه مي‌توانند سپر محافظ وسايط نقليه زره پوش را سوراخ كنند مقاومت كند.

اين ماده كه از جنس اكسي نيترات آلومينيوم است و با نام تجاري آلون شناخته مي‌شود مي‌تواند جايگزين همه شيشه‌هاي كنوني در روي وسايط تقليه زره پوش شود كه به وسيله نيروهاي پليس و ارتش مورد استفاده قرارمي‌گيرد.

به گفته ستوان دوم جوزف لا مونيكا، رئيس پروژه تحقيقاتي قطعات شفاف وسايط نقليه زره پوش در آزمايشگاه نيروي هوايي آمريكا در اوهايو، اين ماده به مراتب از شيشه‌هاي ضد گلوله كنوني مستحكمتر است.

آلون يك سراميك تركيبي از جنس آلومينيوم، اكسيژن و نيتروژن است و ساختار و خواص نوري آن مشابه ياقوت كبود است.

به نوشته هفته نامه نيو ساينتيست در جريان آزمايش اين ماده در دانشگاه ديتن در اوهايو اين شيشه جديد توانست در برابر گلوله‌هاي تفنگ دور زن روسي ام ۴۴كه كاليبر ۳۰دارد و تفنگ دورزن براونينگ كه داراي كاليبر ۵۰ است مقاومت كند.
اين شيشه همچنين در برابر رگبار گلوله‌هاي ضد سپر كه داراي كاليبر ۳۰ هستند مقاومت كرد.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s