کوچکترين روزنامه جهان در اندازه 22*32 ميليمتر در روز جشن رکورد هاي جهاني گينس در شهر West Horsley در ايالت Surrey در بريتانيا توسط روزنامه first news منتشر شد .

همچنين روزنامه ي ديلي بنر چاپ شهر رزبرگ در ايالت اورگون در آمريکا که دو نسخه موجود آن در يکم و دوم فوريه 1876 در اندازه ي 7/6 سانتي متر در 9/5 سانتي متر بود.نيز جز کوچک ترين روزنامه ها در جهان بود.
همچنين نشريه اي با نام پاسخ به نامه ها که در 1888 در لندن به چاپ مي رسيد در اندازه ي 9 در 11 سانتي متر بود

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s